ایواندر هالیفیلد و مایک تایسون در قبرستان بقیع

سنیان بر خلاف شیعیان به قبر پرستی و گریه و زاری در قبرستان نه تنها معتقد نیستند بلکه آنرا شرک میدانند. در قبرستان بقیع مدینه قبر پیغمبر اسلام و چند تن از امامان شیعه در کنار انبوهی از قبر های

بیشتر بخوانید