حسن روحانی مظهر چه چیزی است ؟
تحلیلی از محمد حسین ادیب

چه چیزهایی را روحانی نمی بیند؟   یک -مجموعه قوانین مناطق آزاد چین ۸ صفحه است  دو- از مشروطه تا حال در محلی به نام مجلس دارند قانون تصویب می کنند  سه – عده ای تصور می کنند بزرگترین مشکل

بیشتر بخوانید

ساده اندیشی در مورد کلماتی مانند «قانون» یا «دموکراسی»: شیطان در جزئیات نهفته است!

انگیزه این نوشته انتقاداتی است که در برخورد با یک نوشته اخیر من مطرح شد. آنجا من (با اشاره به مورد خاص آلمان) اشاره کرده بودم که چرا میتواند صلاح باشد که پای دولت و قوانینش حتی الامکان به اموری

بیشتر بخوانید

پشتوانه های قانونی خشونت نیروهای سپاه و بسیج

مقدمه پذیرش و گسترش خشونت در یک جامعه معلول عوامل متفاوتی است. یکی از این عوامل حمایت بیش از اندازه حکومت سیاسی از نظامی گری و ترویج کمی آن است. تأثیر این عامل در افزایش خشونت در جامعه زمانی بیشتر

بیشتر بخوانید

تعریف قانونی «عدم التزام به اسلام» از دید شورای نگهبان

به گزارش مهر: کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص مبنای تعریف عدم التزام به اسلام، گفت: وقتی که حکم عدم التزام به اسلام نوشته می شود یعنی که شما بخشی از احکام اسلامی را رعایت نمی کنید. بدین معنا

بیشتر بخوانید