سرنوشت قهرمانان جنگ ایران و عراق؛قاسم رضایی

فردی به نام قاسم یک‌سال پیش در حالی که از مشهد برای دیدن اقوام به تهران آمده بود هنگامی که برای تفریح به پارکی در افسریه تهران رفته بود، دیگر هرگز بازنگشت. مرد جانبازی که به خاطر عوارض اعصاب و

بیشتر بخوانید