نقش قاسم سلیمانی در کشتار مردم ایران

سردار جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در توئیتی تایید کرد که قاسم سلیمانی در سرکوب معترضان کوی دانشگاه و جنبش سال 88 نقش موثر و حضور میدانی داشته است. چیزی که بسیاری از ماله کشان جمهوری اسلامی سعی در وارونه

بیشتر بخوانید

مجتهدی که بخاطر یک شوخی ساده، جوانی را کشت

معروف آنست که در اوایل ورود مرحوم سید محمد باقر شفتی که بسیاری از مردم این شهر حتی خواص و اهل علم ایشان را نمی شناختند و ایشان هنوز مشهور نشده بود، روزی جهت خریدن نان به دکان خبازی میروند ، یکی از کارگران دکان مزبور با رفیق خود صحبت میداشته و در ضمن گفتگو اقرار به انجام معصیتی می کنند که طبق موازین شرعی حکم آن قتل بوده است .

بیشتر بخوانید