فیگارو: تحولاتی عمیق در درون نظام جمهوری اسلامی در جریان است

رادیو بین المللی فرانسه – ژرژ مالبرونو، خبرنگار روزنامۀ فیگارو که از سالها پیش تحولات ایران را دنبال می‌کند، معتقد است که مرحلۀ تازه‌ای از “پاکسازی” در درون نظام جمهوری اسلامی آغاز شده که هدف اصلی آن کنار زدن همۀ “غیرخودی”ها

بیشتر بخوانید