مجتهدی که خودش فیلم های مبتذل می دید و از همه چیز خبر داشت!

روزی یکی از دوستان نزد من آمد و گفت: فلانی! ترا به جدت قسم بیا و یک کاری برای من انجام بده که مدتی است دچار مشکلات زیادی شده ام و به هر دری میزنم حل و فصل نمیشود و

بیشتر بخوانید