به چوب بستن بازرگانان قند و شکر

 در روزهای آخر ماه رمضان 1323 قند در تهران به علت جنگ روسیه با ژاپن،  گران شد و علاء الدوله حاکم تهران،  عده‌ای از بازرگانان را به بهانه گران کردن قند به چوب بست . وقتی که بازاریان این خبر را شنیدند،  بازارها را تعطیل کردند و به اعتراض در مساجد اجتماع کردند.

بیشتر بخوانید