تکنولوژی فشار روانی

ما خانوادگی واکسن زدیم چون آنرا برای سلامتی خود و جامعه مفید می دیدیم اما انتظار نداریم همه مثل ما فکر کنند. عده ای هستند که مخالف هرنوع داروی شیمیایی، آمپول و واکسن هستند.  این روزها رسانه های چپگرا در

بیشتر بخوانید