زندگانی‌ زرتشت در آثار مورخین اسلامی

در تاریخ بیهق اثر ابوالحسن علی‌ بن زید بیهقی معروف به ابن فندق که در سال ۵۶۳ هجری به پایان رسیده شرح مبسوطی در باره بیهق که یکی‌ از شهر‌های خراسان می‌باشد به رشته تحریر در آماده است. (۱) در

بیشتر بخوانید