از سیاست مدارانی که زلف های خود را رنگ میکنند، تا اندیشه های پوسیده ای که مرگ سیاسی خویش را باور ندارند

۵۷ تی ها باورندارند که مرده اند. نه با حنا و فتوشاپ و نه با فکل و‌کراوات، نمیتوان اندیشه پوسیده را جوان نشان داد. عمو جغد شاخدار ۵۷ تی ها ملقب به فرید انصاری دزفولی و آن امام زمان غایب

بیشتر بخوانید