فریاد یک قاره- عکس

مردی از روی وحشت و استیصال فریاد می‌زند. استرالیا همچنان در آتش و خاکستر می‌سوزد. انسان‌های بیشماری مثل این مرد نعره سر داده‌اند. به کجا باید پناه برد؟ این تندیس را یک مأمور آتش‌نشانی با شن و ماسه ساخته است.

بیشتر بخوانید