پیش بینی چپ “مترقی” در باره موزامبیک در سال ۱۳۵۸

در شماره پنجم کتاب جمعه منتشر شده در هشتم شهریور ماه ۱۳۵۸ در صفحات ۹۲ تا ۱۰۳ مطلبی با عنوان “موزامبیک, کشوری با رهبران دانا و انقلابی” نوشته شده. قسمتی از این متن را با هم در زیر میخوانیم و

بیشتر بخوانید