شاهزاده رضا پهلوی: قطعیت فروپاشی حکومت اسلامی و آمادگی ملی برای گذار

ایران اینترنشنال– شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای به مناسبت «خیزش آبان‌ ماه ۹۸» با اعلام اینکه «فروپاشی حکومت اسلامی قطعی است و آمادگی برای آن، یک ضرورت حیاتی‌ است»، تاکید کرد: «فراهم‌آوردن ابزارهای آمادگی ملی برای رهبری سیاسی دوران گذار،

بیشتر بخوانید