پیوستن شهبانو فرح پهلوی به کمپین نه به جمهوری اسلامی و گسترش روزافزون آن در میان مردم

ایندیپندنت فارسی- شهبانو فرح پهلوی در حالی پوستر «نه به جمهوری اسلامی» را در دست دارد که تصاویر رضا شاه، محمدرضا شاه پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی در کنار او قرار دارند. پیش از این شاهزاده رضا پهلوی نیز به

بیشتر بخوانید

شعارهای ضد شاه در قیام ۵۷؛ محمد مختاری

بی مناسبت نیست در چهلمین سالمرگ اون خدا بیامرز نگاهی به شعار هایی که در دوران انقلاب ۵۷ بر علیه محمد رضا شاه پهلوی و خانواده سلطنتی داده شد بیندازیم. منبع: کتاب جمعه؛ شماره ۲۴- ۴ بهمن ۱۳۵۸

بیشتر بخوانید

اهدا نشان آکادمی هنرهای زیبا فرانسه توسط شهبانو فرح پهلوی به فردریک میتران وزیر پیشین فرهنگ فرانسه (عکس)

برای دیدن عکسهای بیشتر از این مراسم از منبع اینجا کلیک کنید

بیشتر بخوانید