خامنه ای اگر فرانسیسکو فرانکو هم که باشد دیگر وقت رفتنش است

داستان حکومت 46 ساله دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا خیلی جالب و خواندنی است. فرانکو دیکتاتور ی بود که برای استقرار سلطه فردی و استبدادی در اسپانیا هزاران نفر را کشت . گفته میشود او حکومتش را بر روی اجساد

بیشتر بخوانید