درد بی درمان «اسلام» و خو گرفتن و همزیستی با ایدز ادیان ابراهیمی!

کسی که ستون فقراتش آسیب می بیند، خیلی کارها را دیگر نمیتواند انجام دهد و اولین توصیه پزشک متخصص به او، «کنار» آمدن با شرایط جدید است. اینکه در گذشته شما چه بودید، کوچکترین تاثیری در شرایط امروزتان ندارد. اینکه

بیشتر بخوانید

فراتر از براندازی

بیست سال پیش زمانی که وبلاگ نویسی را شروع کردم گرچه همواره آرزوی سقوط جمهوری اسلامی را داشته و دارم ولی بخاطر براندازی نبود که بخشی از وقت و انرژی ام را در فضای مجازی صرف کردم. براندازی یک پروسه

بیشتر بخوانید