«دیپلمات» ج.ا: فتوای (منع تسلیحات هسته ای) خامنه ای میتواند بسته به شرایط تغییر کند!

سید امیر موسوی: فتاوی علمای شیعه با توجه به شرایط خاصی صادر میشوند، اگر شرایط تغییر کنند فتوا هم میتواند عوض شود.

بیشتر بخوانید