چرا روسها آخوندها را تحقیر می کنند؟

رفتاری که روسها با فتحعلیشاه قاجار و فرستادگانش داشتند بمراتب بهتر و محترمانه تر از رفتار پوتین با ابراهیم رئیسی و یا باقر قالیباف بود.

بیشتر بخوانید

بدا به حال اُرُس

منبع: کتاب جمعه شماره ۳۲- ص ۱۲۷-۱۲۶ فتحعلی‌شاه قاجار (۴ بهمن ۱۱۵۰ خورشیدی – ۱ آبان ۱۲۱۳ خورشیدی) از سال ۱۷۹۷ تا ۱۸۳۴ میلادی شاه ایران بود. او، یکی از اعضای سلسله قاجار و برادرزاده آغامحمدخان، به مدت ۳۷ سال

بیشتر بخوانید