فایده ویروس کرونا

آخوندها از ترس ویروس کرونا بجای انکه به حرم حضرت معصومه پناه ببرند، در به در دنبال پیدا کردن ماسک فیلتردار برای خودشان و توله هایشان هستند. خب! پدر سوخته حقه باز! مگر تو نمی گفتی که یکی از علما بیماری سختی گرفته بود و همه پزشکهای داخلی و خارجی جوابش کرده بودند ولی حضرت معصومه شفایش داد؟ پس چی شد؟ چرا همه مراجع تقلید قم برنامه ملاقاتها و درس های خود را تعطیل کردند؟

بیشتر بخوانید