بشتابید، بشتابید، سانس فوق العاده ۲ شب؛ وقتی همه خواب بودیم و رییسی آمد!

راستی به تعداد کسانی که با پاسپورت در داخل ایران رای دادند هم توجه بفرمایید. هر پاسپورت یک رای، هر شناسنامه یک رای، هر تعرفه بعد از ۲ شب، ۱۰۰ رای برای رییسی یا همتی یا رضایی! چقدر بخندیم نظر

بیشتر بخوانید

خبر فیک “معامله نظامی ۱۰ میلیاردی آمریکا و عربستان سعودی” در رسانه های رژیم

در حین جستجوی اخبار امروز به خبر “معامله نظامی ۱۰ میلیاردی آمریکا و عربستان سعودی” برخوردم که در رسانه های و وبسایتهای مربوط به رژیم به طور گسترده منتشر شده (با سرچ گوگل حداقل ۳ صفحه لینک, و غالبا با

بیشتر بخوانید

جنگ فارس نیوز با انیمیشن استر

نعیمه موحد در فارس نیوز بر علیه انیمیشن”استر, دختری که ملکه شد” مقاله ای نوشته (۱) که حتا در نشریات اسرائیل هم بازتاب داشته (۲). من جدا فکر میکنم دستگاه فکری و امنیتی “نظام” مالیخولیایی شده. این رو نه فقط

بیشتر بخوانید