حمایت اسرائیل از انتقال کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه در حین جنگ با حماس

این کمک‌ها شامل دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و مواد غذایی می‌شود.
ما ضد ساکنان غزه نیستیم و با وجود همه پیچیدگی‌ها، هر آنچه می‌توانیم برای انتقال کمک به آن‌ها انجام می‌دهیم.

بیشتر بخوانید

اسرائیل پنجاه هزار دوز واکسن کورونا [فایزر] به حکومت خودگردان فلسطینی هدیه می کند

اسرائیل پنجاه هزار دوز واکسن کورونا به حکومت خودگردان فلسطینی هدیه می کند. ممالک عرب بی اعتنا هستند.

بیشتر بخوانید