چه کشورهایی پشتیبان روسیه در سازمان ملل هستند؟

امروز در مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب کردند که روسیه بدلیل تجاوز به شهرهای اوکراین باید غرامت پرداخت کند. البته این مصوبه ارزش سیاسی دارد و الزام آور نیست اما بد نیست ببینیم چه کشورهایی به نفع

بیشتر بخوانید