در مزمت علوم ریاضی و فیزیک و شیمی و دیگر مزخرفات

از حضرت صادق (ع) حدیث است که: علم نافعی که سبب نجات بشر بشود فقط توحید و امامت و علومی است که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده است. از سایر علوم نیز

بیشتر بخوانید