حماقت مذهبی بار دیگر قربانی گرفت!

یک کشیش ۳۹ ساله اهل موزامبیک که تلاش کرد مانند آنچه در انجیل متی آمده را تکرار کند و مانند عیسی مسیح ۴۰ روز روزه بگیرد، پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.پدر فرانسیسکو باراجاه که موسس کلیسای انجیلی سنتا ترینیداد

بیشتر بخوانید