دم از ایران زدن خامنه ای همانند قرآن بر سرنیزه زدن عمر و عاص است!

رهبر جمهوری جنایتی که ایران را ویران کرده است حالا برای بقا نظام خود دم از ایران میزند! کف گیر اسلام به ته دیگ خورده است و اکنون با توجه به رستاخیز فرهنگی جوانان و علاقه نسل امروز به هویت

بیشتر بخوانید