وزیر بهداشت به نقل از رئیس صدا و سیما: اگر همه چیز «خوب» پیش برود، ۲۰ فروردین به قله (اوج بحران کرونا) می‌رسیم!

او اضافه کرد که کشور حداقل دو ماه بعد از آن تاریخ در گیر این بحران خواهد بود. رییس صداوسیما:وزیر بهداشت در جلسه شورای عالی امنیت ملی گفت که تا ۲۰ فروردین اوج کرونا خواهد بود و حدود دو ماه

بیشتر بخوانید