حمله علی دهقان از وحوش انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران به مراسم چهلم جانباختگان هواپیمای اوکراینی

این وحشی علی دهقان نام دارد که به مراسم چهلم جانباختگان هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه تروریستی سرنگون شد، حمله کرد
مشخصات این وحشی را در فضای اجتماعی منتشر کنید. رای‌ ما سرنگونی است

بیشتر بخوانید