افکار مالیخولیایی یک فیلسوف نما در مورد یلدا

گاهی اوقات، از اظهار نظر و ابراز وجود برخی از چهره ها؟! باید فریاد به آسمان برد. دلایل اظهار نظر و ابراز وجود یا بهتر بگویم خودنمایی آن ها متفاوت است. اما مهم ترین نکته ای که تا بدینجا دریافته

بیشتر بخوانید

وقتی به رسانه هایی چو BBC فارسی و توییتر مزدوران سرک میکشید حواستان به نکات ریز و رذالت های خبری باشد!

در توییت بالا اگر توجه کنید ظاهرا دعوا بر سر اختیارات رییسی جنایتکار است اما در همین دعوای تصنعی و جر و بحث های مهندسی شده انتخاباتی، لمپنی به نام علیز تعداد جانباختگان آبان ۹۸ را ۲۳۷ نفر اعلام میکند.

بیشتر بخوانید