علی چبیشاط(زندگینامه قربانیان جمهوری اسلامی)

علی چبیشاط سال 1338 در اهواز به دنیا آمد . او همراه با خالد موسوی و سلمان چایانی 20 آبان 91 یک ماه بعد از انفجار خط لوله گاز طبیعی چغازنبیل در مراسم ختم مادرش در روستای کعب خلف مسلم

بیشتر بخوانید