علم غیب امام

من و ابوبصیر و یحیی و داوود بن کثیر در مجلس نشسته بودیم که حضرت امام صادق علیه السلام با حالتی غضبناک وارد شدند. چون بر مسند خویش قرار گرفتند فرمودند: تعجب می کنم از مردمی که گمان می کنند

بیشتر بخوانید