ناسیونالیسم آزادیخواه بزرگترین اهرم بسیج عمومی، عطا هودشتیان

جامعه ایرانی امروزه از همه سو زیر ضرب سرکوب، بدون سازمان، رهبر و ایدئولوژی قرار دارد. یعنی سه عاملی که تمامی انقلابات قرن بیستم را شکل داده بودند. ما بدون سلاح، میبایست برای خود سلاح جدید و تاکتیک جنگی تازه

بیشتر بخوانید

خروج الهیار کنگرلو و عطا هودشتیان از ققنوس

دکتر الهیار کنگرلو در پیامی در تویتر خبر داد که ایشان و عطا هودشتیان از تشکل ققنوس جدا میشوند. صفحه تویتر ایشان پر از اعتراض و بعضاَ اهانت گردید. نمیدانم چرا پذیرش اختلاف و خروج افراد از یک تشکل و

بیشتر بخوانید