ابولهب – عموی محمد که او را دیوانه میدانست

ابولهب، فرزند عبدالمطلب، و عموی محمد است. او علاوه بر انکار نبوت، اولین فرد از اقربین محمد بود که در ماجرای دعوت محمد او را انکار نمود. در روایتی از طارق محرابی آمده ‌است که روزی در مکه، محمد بن

بیشتر بخوانید