نطق متفاوت یک نماینده مجلس در ۷۰ سال پیش

زمانی که مصدق به قدرت رسید کمپانی نفتی انگلیسی را خلع ید کرد و صنعت نفت تعطیل شد. انگلیسی ها به دادگاه لاهه شکایت کردند. دولت مصدق از مردم میخواست به خیابان بیایند و علیه دادگاه لاهه شعار بدهند. هر

بیشتر بخوانید