ماجرای یک ولی فقیه امریکایی

اوضاع 51 روزه آن کلیسا دقیقا حال و روز 41 سال حکومت جمهوری اسلامی را تداعی می کند. یک رهبر متوهم خیال می کند پیام خداوند را باید اجرا کند و در عین حال تحت لوای مذهب، انها را مورد تجاوز و سو استفاده قرار میدهد. با هیچ شیوه مسالمت آمیزی راضی نمیشود که دست از لجاجت بردارد. افراد زیادی را به گروگان گرفته و با قدرتی که دارد آنها را تبدیل به موجودات توسری خورده و بی شهامت کرده است و نهایتا همه چیز را به نابودی و ویرانی کشانید.

بیشتر بخوانید