آرزوهای جماعت اهل کوفه و تحلیل های شخمی _ تخیلی مردم «جو گیر»؛ کسی که قصد انقلاب دارد به رضا پهلوی ها نیازی ندارد!

نمیدانم چند در صد از ایرانیان میدانند که تیسفون زمان ساسانیان که تسلیم «توحش و بربریت» اسلام شد، در همین عراق امروز قرار دارد و این برادران و‌خواهران عراقی که امروز شاهد فروریختن کامل طاق کسری ایرانی در سرزمین عرب

بیشتر بخوانید