طب اسلامی و نظریات طبی امام صادق

حال که عباس تبریزیان کتاب پزشکی هریسون (لعنت الله) را آتش زد و با این عمل شجاعانه ما را از مضرات طب کفار آگاه نمود خوب است که به اسلام پناه آورده و با طب اسلامی بیشتر آشنا شویم.به خدای

بیشتر بخوانید