خدمت بزرگ خامنه ای به ایران و ایرانیان

شاید از عنوان این نوشتار عده ای یکه بخورند و شگفت زده شوند که این چه حرف بی منطقی است شما میزنید؟ جنایتکاری که ایران را به خاک سیاه نشانده و هزاران جوان و کودک و نوجوان را به قتل

بیشتر بخوانید