رهبران مجاهدین خلق به روایت مجاهد سابق؛ مثلث رجوی ها و ابریشمچی جنایتکارتر و وقیح تر از آن هستند که می پنداشتید!

چند روز پیش در وب گردی هایم خیلی اتفاقی یک مقاله بلند پی د اف که در مورد عملیات فروغ جاویدان مجاهدین بود، نظرم را جلب کرد. با آنکه اصولا نوشته های اوباش ۵۷ تی را قابل خواندن نمیدانم، اما

بیشتر بخوانید

حتی صدام هم از اینها آدم تر بود

در شهریور 57 ناگهان اعلام شد که آیت الله طالقانی فوت کرد. همه ایران یکپارچه عزادار شد و دولت سه روز را عزای عمومی و تعطیل اعلام کرد. صدام حسین که تازه رئیس جمهور عراق شده بود پیام تسلیتی خطاب به مهندس بازرگان فرستاد.

یعنی اینطور نبود که از ابتدا صدام با اینها دشمنی داشت بلکه این خمینی نفهم بیشعور بود که در عالم توهم خیال میکرد همانطور که مردم ایران به خیابانها آمدند و علیه حکومت خود تظاهرات کردند پس حتما مردم عراق و عربستان هم همین کار را خواهند کرد. این بود که مرتب مردم کشورهای منطقه را ترغیب میکرد تا علیه دولتهای خودشان قیام کنند.

بیشتر بخوانید