به تدبیر هر کار آسان شود

زمانی که سالها پیبش این داستان طنز را نوشتم هرگز فکر نمیکردم که زمانی به حقیقت بپیوندد و وزارت نیروی حکومت الهی فرمان صادر کند که برای مبارزه با خشکسالی و نزول باران در آن سازمان دعای نوزدهم صحیفه سجادیه

بیشتر بخوانید

مناسبات علی و شیعیانش با ایرانیان؛ ایمان سلیمانی، اسماعیل وفا یغمایی و مانی (و دعای ۲۷ صحیفه سجادیه)

برنامه ای است به غایت جالب. در قسمتی از این برنامه آقای سلیمانی به دعای ۲۷ صحیفه سجادیه اشاره میکنند که متن کامل آن در زیر آمده. فقط همین دعا نشان میدهد که درجه توحش شیعیان علی چه اندازه میتواند

بیشتر بخوانید