آقای فارس نیوز و تسنیم چرا حرفهای رهبر تخم جن انقلاب، آیت الله خامنه ای را سانسور کردید!؟

چند ساعتی است که فضای مجازی پر شده است از جن و انس و حرفهای رهبر تخم جن انقلاب؛ عده ای چنان از حرفهای خامنه ای تعجب کرده اند که گویی خامنه ای اولین نفری است که چنین خزعبلاتی را

بیشتر بخوانید