خطاب مدیر نشریه بیلد آلمان (Julian Reichelt) به رئیس جمهور چین: شما دنیا را به خطر می اندازید (ویدئو کوتاه-انگلیسی)

خطاب مدیر نشریه بیلد آلمان (Julian Reichelt) به رئیس جمهور چین در رابطه با مسولیت دولت چین در قبال همه گیری کرونا.

بیشتر بخوانید