مجتهدی که با توفیق الهی رفت صفا، سیتی، منگوله!

در كتاب کرامات و حکایات عاشقان خدا جلد  اول، آمده است كه روزی جمعی از اشرار اصفهان که مرتکب  هرگونه خلافی شده بودند،تصمیم می گیرند کار جدیدی و سرگرمی تازه ای برای آن روز خود بسازند.پس از شور و مشورت با یکدیگر،به این فکر می افتند که یک نفر آخوند را پیدا کرده و سر به سر او گذاشته و به اصطلاح خودشان تفریحی بکنند!

به همین خاطر در خیابان و کوچه به دنبال یک آخوند می گردند که از قضا چشم آنان به عارف بالله و سالک الی الله مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ بیدآبادی(رضوان الله علیه) می افتد که در حال گذر بودند.

بیشتر بخوانید

مجتهدی که وقتی به سجده میرفت نیم ساعت طول میداد

مرحوم شیخ احمد مجتهد بیدآبادی، از علمای معروف اصفهان در دوره قاجار است. او قبل از اینکه به حد بلوغ برسد یعنی در سن سیزده سالگی به درجه اجتهاد رسید! معروف است که او به مدت پنجاه سال امام جماعت

بیشتر بخوانید