توطئه ربایش “شهنام گلشنی” در ترکیه خنثا شد

توطئه ربایش شهنام گلشنی مدیر سابق سایت مثقال که ابتدای در دهه ۹۰ زندانی و سپس آزاد شده و به ترکیه رفته بود خنثا شد. وی در ترکیه اقدام به انتشار خاطرات زندان خود کرده بود.

بیشتر بخوانید