شهر بدون پلیس، دسته گل اتحاد سرخ و سیاه

اکثریت شورای شهر مینیاپولیس روز یکشنبه قول دادند پس از آنچه برای جورج فلوید اتفاق افتاد اداره پلیس محلی را منحل می‌کنند. ایلهان عمر نماینده ضد امریکایی کنگره که از این شهر به مجلس راه یافته با خوشحالی توئیت کرده

بیشتر بخوانید