معادل جدید بی شرف در فرهنگستان زبان فارسی

احتمالا در ادبیات فارسی با برخی کلمات روبرو شده اید که دچار تحول معنایی شده اند مانند : مزخرف به معنی زراندود که اکنون به معنی چیزی است که بدردنخور باشد. اما عبارت بی شرف نیز بعد از قضیه ضرب

بیشتر بخوانید

شرم ایرانی بودن

باید اعتراف کنم که اوقاتی وجود دارد که از ایرانی بودن خویش شرمنده میشوم. از رفتار این ملتی که این بخت بد را داشتم که در میان آنها بدنیا بیایم حالت استفراغ به من دست میدهد. باز اوقاتی هست که

بیشتر بخوانید