مجتهدی که برنامه عروس و داماد در شب زفاف را خراب کرد

آیت اللَّه شیخ جعفر نجفی (ره) در شب زفافِ دختر و دامادش، هنگام نیمه شب به در خانه آنان رفت و فرمود: برخیزید که آبی برای شما گرم کرده ام، غسل کنید و نماز شب بخوانید! منبع: تذکرة العلماء: ص

بیشتر بخوانید