وقتی برادران قاچاقچی سپاه سوخت بران را رقیب خود میپندارند و‌«خون» میریزند!

وقاحت سران و طرفداران حکومت اسلامی هیچ حد و مرزی ندارد. این روزها عده ای رانت خوار و شیاد که دستهای ناپاکشان به خون ملت ایران آلوده است، بحثی را در فضای مجازی برجسته کرده اند که چرا مردم به

بیشتر بخوانید

ایرانیانی که تحمل نمی شوند

جمهوری اسلامی سالهاست در حال تغییر بافت بومی مناطق مختلف ایران و به خصوص تغییر ترکیب جمعیتی در استان‌های مرزی است، ایجاد بحرانهای زیست محیطی و اقتصادی تعمدی ابزار این سیاست است.

بیشتر بخوانید

شهر سوخته

شهر سوخته به طوریکه از نام آن پیداست، شهریست که روشن نیست در نتیجه چه حادثه‌ای سوخته و به صورت ویرانه در آماده است و سپس گذشت سده‌ها آنرا به فراموشی سپرده. حوادث طبیعی به خصوص باد‌های موسمی، قشری از‌

بیشتر بخوانید