آخوندبدر؛ تو نمیتونی منو شبیه خودت کنی!

شوربختانه یا خوشبختانه، ۴۴ سال از اشغال دوباره ایران توسط اسلامگرایان شیعی گذشته است و جمهوری جنایتی که خمینی بنیانگذار آن بود، هنوز با گذشت چند دهه در شرایط انقلابی به سر میبرد و به ثبات نرسیده است. اگر در

بیشتر بخوانید