تا رویت نشدن دست خط زنده یاد کیومرث پوراحمد ، مرگ ایشان مشکوک است!

با توجه به تحریم جشنواره حکومتی فجر توسط ایشان و تکرار حرفهای شجریان که در این ۴۰ سال مردم یک روز خوش ندیده اند و حمله سگ هار (حسین شریعتمداری) روزنامه کیهان اشغالی در تهران به زنده یاد پور احمد

بیشتر بخوانید