مجتهدی که شاگردانش را بخاطر گریه نکردن تنبیه کرد

آخوند ملازین العابدین سلماسی که از شاگردان برجسته مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم بود نقل کرده که بحرالعلوم هر شب در میان کوچه های نجف می گشت و برای فقرا نان و غذا می برد.پس از چند روزی درس را تعطیل کرد.

بیشتر بخوانید

مجتهدی که مخارج سفرش را امام زمان به ریال فرانسوی پرداخت!

خاطره‌ای به یادم افتاد که برمی‌گردد به دوران دانشجویی من در اواخر دهه هفتاد در شهر … . دو تن از همدوره ای های من نواری از آخوند گردن کلفتی‌ موسوم به کافی‌ که در ضمن از صدائی نکره‌ هم

بیشتر بخوانید